Αφίσα διαγωνισμού που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού έτους της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αφιερωμένο στα "Ανθρώπινα Δικαιώματα".

_10_Συναυλια_Μπον_Τζοβι.jpg
_10_πισω_μερος.jpg