Αφίσα διαγωνισμού κατά του ρατσισμού, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού έτους της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αφιερωμένο στα "Ανθρώπινα Δικαιώματα".

_11_Οχι_στο_Ρατσισμο.jpg

_11_Πισω_μερος.jpg