Αφίσα διαγωνισμού για τα δικαιώματα των ζώων, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού έτους της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αφιερωμένο στα "Ανθρώπινα Δικαιώματα".

_12_Δικαιωματα_ζωων.jpg

_12_Πισω_πλευρα.jpg