Αφίσα διαγωνισμού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού έτους της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αφιερωμένο στα "Ανθρώπινα Δικαιώματα".

_14_Ατομα_με_ειδικες_αναγκες.jpg

_14_Πισω_μερος.jpg