Αφίσα διαγωνισμού για την έκφραση λόγου, που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του θεματικού έτους της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη αφιερωμένο στα "Ανθρώπινα Δικαιώματα"

_2_Εκφραση_Λογου.jpg

_2_Εκφραση_Λογου_πισω_μερος.jpg